GDPR-Policy av Personuppgifter

Detta är Galleri Form Snickeri ABs policy för behandling av personuppgifter.

Kontaktuppgifter för information eller korrigeringar är: Galleri Form Snickeri AB, Redskapsgatan 17, 275 39 Sjöbo, med telefon +46 760 22 20 92. Galleri Form Snickeri värnar om er personliga integritet och strävar efter att alltid skydda era personuppgifter på bästa sätt.

Galleri Form Snickeri kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi registrerar om er i syfte att förse er med den information och de tjänster som ni begärt, samt för uppföljning av försäljning/produktutveckling. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat ändå de ska utföra tjänster för Galleri Form Snickeris räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Ni har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om er hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall ni vill ha en sådan information ska ni lämna en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av er per post och kan alltså inte skickas per e-post. Ni har rätt att när som helst begränsa eller korrigera behandlingen av era personuppgifter och om era personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har ni rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

DuPont™ and Corian® are a trademark and a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliated companies

Galleri Form Snickeri AB  |  Redskapsgatan 17  |  275 39 Sjöbo  |  Telefon: +46 760-22 20 92  |  Mail: info@galleriform.se​